ග්‍රාමීය ජනතාවට සහන මිලට භාණ්ඩ ලබා ගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක්

ග්‍රාමීය ජනතාවට සහන මිලට පාරිභෝගික භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට හැකි වෙළෙඳපොළ යාන්ත්‍රණයක් ඇති කරන බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේය.

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම වැඩපිළිවෙළ යටතේ දේශීය නිෂ්පාදන හදුන්වාදීමේදී ශ්‍රී ලංකා වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව පුරෝගාමී කාර්යයක් ඉටු කරමින් සිටින බවත් රාජ්‍ය අංශයේ මැදිහත්වීමෙන් ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් භාණ්ඩ සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ ලබාදිය හැකි බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේය.

තවද රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවේ නිෂ්පාදිත ඉතා උසස් තත්වයේ අභ්‍යාස පොත් සතොස ආයතනය හරහා වෙළෙඳපලේ පවතින මිලට වඩා අඩු මිලකට පාරිභෝගික ජනතාවට ලබා දීම සදහාත්, දේශීිය සහ විදේශීය වශයෙන් සම්මාන රාශියකින් පිදුම් ලද පරිසර හිතකාමී කාබන් විමුක්ති තේ අපනයන සමාගමක් වන ඔලින්ඩා තේ කොළ නිෂ්පාදන සන්නාමය වෙළෙඳපලේ පවතින මිලට වඩා අඩු මිලට තේ කොළ ලබා දීම සඳහා සමඟ ගිවිසුම් ගත වීම වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශයේදී සිදු වී ඇත.

ඒ අනුව උසස් තත්වයෙන් යුතු, ගුණත්වයෙන් ඉහළ භාණ්ඩ වෙළෙඳපලේ පවතින මිලට වඩා අඩු මිලට ජනතාවට ලබා දීමේ රාජ්‍ය විවිධ නීතිගත සංස්ථාවේ නිරන්තර උත්සාහය මේ හරහා ක්‍රියාවට නැංවෙන අතර රාජ්‍ය ආයතන වලට ඉතාමත් අඩු මිලට මෙම ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමටත් මේ ඔස්සේ අවස්ථාව උදා වන බවද අමාත්‍යංශය පවසයි.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.