සූවස් ඇගේ හිරවු නැව නිදහස්

සතියකට ආසන්න කාලයක් සූවස් ඇළ අවහිර කළ යෝධ බහාලුම් නැව දැවැන්ත මෙහෙයුමකින් පසුව නිදහස් කරගෙන තිබේ.

මීටර 400 ක් දිග (අඩි 1,300) එවර් ගිවන් අද නිදහස්  කරන ලද අතර වේලාව 19:00 ට (GMT 17:00) ඇළ හරහා දෙපැත්තෙන්ම ගමනාගමනය නැවත ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

නැව් සිය ගණනක් ඒ හරහා යාමට බලා සිටින අතර ඊජිප්තුව හරහා මධ්‍යධරණී මුහුද රතු මුහුදට සම්බන්ධ කරන සූවස් ලොව කාර්යබහුලම වෙළඳ මාර්ගවලින් එකකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.