සියලුම මද්‍රසා පාසල් තහනම් නොකරන බවට අමාත්‍යවරයාගෙන් සහතිකයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම මද්‍රසා පාසල් තහනම් නොකරන බවට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් (විශ්‍රාමික) සරත් වීරසේකර මහතා සහතික විය.

ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය උල්ලංගනය කරන මද්‍රසා පාසල් පමණක් තහනම් කරන බව ඊයේ 25 පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේය.

වයස අවුරුදු 5-16 අතර ළමුන් සඳහා ආගම සහ භාෂාව පමණක් උගන්වන ඕනෑම මද්‍රසා තහනම් කරනු ලැබේ. ඔහුගේ තීරණයට මුස්ලිම් කණ්ඩායම් සහ සංවිධාන සහයෝගය දක්වන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ මද්‍රසා පාසල් 2000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඇති බව සරත් වීරසේකර මහතා මෑතකදී පවසා තිබුණි. ශ්‍රී ලංකාවේ පාසලක් විවෘත කර ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ ඉගැන්වීමට කිසිවෙකුට නොහැකි බව ඔහු පවසා තිබේ.

සියලුම දේශීය පාසල් ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කළ යුතු බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය. එහි ප්‍රථිපලයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ මද්‍රසා 1000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් තහනම් කරන බව වීරසේකර මහතා පැවසීය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.