සෞදි අරාබිය කාන්තාවන් විවාහ කර ගැනීම නොහැකි 4ක් නම් කරයි

සෞදි අරාබි පිරිමින් විදේශීය කාන්තාවන් විවාහ කර ගැනීම අධෛර්යමත් කිරීම සඳහා එම රජය විසින් පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය, චැඩ් සහ මියන්මාරයේ කාන්තාවන් විවාහ කර ගැනීම එරට පිරිමින්ට තහනම් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

දික්කසාද වූ පිරිමින්ට දික්කසාද වී මාස හයක් ඇතුළත අයදුම් කිරීමට අවසර නැත. අයදුම්කරුවන් වයස අවුරුදු 25 ට වැඩි විය යුතු අතර ප්‍රාදේශීය දිස්ත්‍රික් නගරාධිපතිවරයා විසින් අත්සන් කරන ලද සියළුම හැඳුනුම්පත්, ඔහුගේ පවුලේ වාර්තා පොතේ පිටපතක් ද අමුණා තිබිය යුතුය.

අයදුම්කරු දැනටමත් විවාහක නම්, ඔහුගේ බිරිඳ ආබාධිත, නිදන්ගත රෝගයකින් පෙළෙන හෝ වඳභාවයෙන් පෙළෙන බව ඔප්පු කරමින් රෝහලකින් වාර්තාවක් ඇමිණිය යුතුය.

විදේශීය කාන්තාවන් විවාහ කර ගැනීමට කැමති සෞදි ජාතිකයින් වෙතොත් ඔවුන් පිළිපැදියයුතු කරුණු කිහිපයක් ද නිකුත් කර ඇත. පළමුව අදාළ රජයේ ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබාගෙන නිල අයදුම්පත් මගින් විවාහ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.