රවි හෙට දක්වා යළි රිමාන්ඩ්

හිටපු මුදල් ඇමති රවී කරුනානායක මහතා හෙට (24) දක්වා රක්ෂිත  බන්ධනාගාර ගත කර ඇත.

2016 මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ මහාධිකරණය විසින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා සහ තවත් හත් දෙනෙකු තවදුරටත් රක්ෂිතබන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබීය.

බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් නඩුව විභාගයට ගැනීමට පෙර නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා විසින් අධිචෝදනා ගොනු කිරීමෙන් පසු කරුණානයක මහතා මාර්තු 17 වන දින අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

2016 මාර්තු 29 සහ 31 යන දිනවල පැවැත්වූ බැඳුම්කර වෙන්දේසිවලට අදාළව අධිචෝදනා ගොනු කර තිබේ.

බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් නඩුව විභාගයට ගැනීමට පෙර නීතිපති (ඒ.ජී.) ඩප්පුල ද ලිවේරා විසින් අධිචෝදනා ගොනු කිරීමෙන් පසු කරුණානයක මහතා මාර්තු 17 වන දින අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.