ප්‍රඥාබන්‍දු ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල ඇරඹෙයි

“ප්‍රඥාබන්‍දු” ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී ආරම්භ විය.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය විශිෂ්ට ලෙස සමත්වන අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල දරුවන් වෙනුවෙන් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව උසස් පෙළ හැදෑරීමට “ප්‍රඥාබන්‍දු” ශිෂ්‍යත්වය පිරිනැමෙයි.

“ප්‍රඥාබන්‍දු” ශිෂ්‍යත්ව භාරයට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා අත්සන් තැබූහ.

අනතුරුව වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් “ප්‍රඥාබන්‍දු” ශිෂ්‍යත්වභාරය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාට පිරිනැමුවේය.

වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා රුපියල් මිලියන 10ක මුදලක් යොදා “ප්‍රඥාබන්‍දු” ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල ආරම්භ කර ඇත. එතුමාගේ ජන්ම දිනයට (16) සමඟාමීව මෙම ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල සමාරම්භ කිරීම විශේෂත්වයකි.

පෞද්ගලිකව ඕනෑම අයෙකුට දායක විය හැකි මෙම අරමුදලට සමාරම්භක අවස්ථාවේ දීම පෞද්ගලික ආයතන සහ දානපතීන්ගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 150ක මුදලක් ලැබී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.