බුර්කාව සහ නිකාබය තහනම් කරන්න තවම තීරණයක් නැහැ

ශ්‍රී ලංකාවේ බුර්කාව සහ නිකාබය පැළඳීම තහනම් කිරීමේ යෝජනාවක් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද ප්‍රකාශ පිළිබඳව මෑත කාලීන මාධ්‍ය වාර්තා මගින් ඉස්මතුකර තිබෙන බව විදේශ අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් අද්මිරාල් මහාචාර්ය ජයනාත් කොළඹගේ මහතා ඉන් පවසා ඇත්තේ එවැනි තහනමක් පැනවීම සඳහා රජය තීරණයක්ගෙන නොමැති බවත්, එය හුදෙක් යෝජනාවක් පමණක් වන අතර එය දැනට සාකච්ඡාවට භාජනය වෙමින් පවතින බවත්ය.

පාස්කු ඉරුදින එල්ල වූ ප්‍රහාරයන් පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ (PCoI) විමර්ෂණයන්ට අනුව, ජාතික ආරක්ෂක හේතුන් මත අවශ්‍ය වන පූර්වාරක්ෂාව, මෙම යෝජනාව සඳහා පදනම් වී තිබේ.

රජය විසින් අදාළ සියලු පාර්වශ්වයන් සමග පුළුල් සංවාදයක් ආරම්භ කරනු ඇති අතර, අවශ්‍ය උපදේශන පැවැත්වීම සහ එකඟතාවකට පැමිණීම සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් වැය කරනු ඇති බවනිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් අද්මිරාල් මහාචාර්ය ජයනාත් කොළඹගේ මහතා සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.