ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ගින්නෙන් 120 කට අධික පිරිසක් අවතැන්

වෛශනී වෙල්රාජ්

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් හි ඊයේ ඇති වූ ගින්නෙන් පුද්ගලයින් 120 කට වැඩි පිරිසක් අවතැන් වී ඇතැයි බලධාරීහු පවසති.

ගින්නෙන් නිවාස 32 ක් මුළුමනින්ම විනාශ වී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මයා කොළඹ ගැසට් පත්‍රයට පැවසීය.

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් හි කජිමාවත්තේ ඊයේ අලුයම ඇති වූ ගින්නෙන් නිවාස පේළියක් ගිනිබත් විය. පවුල් 32 කින් පුද්ගලයින් 122 දෙනෙකුට ප්‍රදේශයේ පන්සලක තාවකාලික නවාතැන් ලබා දී ඇතැයි කොඩිප්පිලි මහතා පැවසීය.

අවතැන්වූවන්ට අවශ්‍ය සහන සැලසීම සඳහා ප්‍රාදේශීය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ. ගින්නෙන් සිදුවූ හානිය පිළිබඳව තක්සේරුවක් සිදුකරන බව ප්‍රදීප් කොඩිපිලි මහතා පැවසීය.

වරිපනම් ගෙවීම රජය විසින් අවසන් කොට එය බලපෑමට ලක්වූ පාර්ශ්වයන්ට භාර දෙන බව ඔහු පැවසීය. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා පැවසුවේ ගින්නට හේතුව සොයා බැලීම සඳහා ද පරීක්ෂණ සිදුකරන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.