බටහිර පර්යන්ත ගනුදෙනුවෙන් 51% ක් ලබා ගැනීමට ඉන්දියා බලාපොරොත්තු වේ

ඉන්දියාවේ අදානි කොළඹ වරායේ බටහිර බහාලුම් පර්යන්ත (WCT) ගනුදෙනුවෙන් 51% ක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව එම සමාගම පවසයි.

ඉන්දියාවේ විශාලතම පුද්ගලික වරාය හා සැපයුම් සමාගම සහ විවිධාංගීකරණය වූ අදානි සමූහයේ ප්‍රධාන අනුබද්ධ සමාගමක් ලෙස මෙම සමාගම කටයුතු කරයි. ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ පිහිටි බටහිර බහාලුම් පර්යන්තයේ (WCT) සංවර්ධනය හා මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන බව සදහන් කර තිබේ.

APSEZ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම විවිධාංගීකරණය වූ සමූහ ව්‍යාපාරයක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පීඑල්සී සමඟ සහ මෙම වරම ප්‍රදානය කරන ලද සම්මේලනයේ කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (එස්එල්පීඒ) සමඟ හවුල් වනු ඇත.

WCT රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයක් ලෙස වසර 35 ක කාලයක් සඳහා ගොඩනැගීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ මාරු කිරීම පදනම් කර ගෙන සංවර්ධනය කෙරේ. WCT හි දිග මීටර් 1400 ක් වන අතර මීටර 20 ක් ගැඹුරට සමාන වන අතර එමඟින් අල්ට්‍රා විශාල බහාලුම් වාහකයන් හැසිරවීමේ ප්‍රමුඛතම ප්‍රවාහණ භාණ්ඩ ගමනාන්තයක් බවට පත්වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය WCT හි බහාලුම් හැසිරවීමේ ධාරිතාවය ඉහළ නැංවීමටත්, කාර්යබහුල ගෝලීය සංක්‍රාන්ති මාර්ග ඔස්සේ ලෝකයේ ඉහළම උපායමාර්ගික නෝඩ් එකක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානීය වාසිය තවදුරටත් තහවුරු කිරීමටත් අපේක්ෂා කෙරේ.

කොළඹ වරාය දැනටමත් ඉන්දියානු බහාලුම් සහ ප්‍රධාන නැව් මෙහෙයුම්කරුවන් ප්‍රවාහනය සඳහා වඩාත් කැමති කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන අතර කොළඹ සම්ප්‍රේෂණ පරිමාවන්ගෙන් 45% ක් ඉන්දියාවේ අඩානි වරාය පර්යන්තයකින් ආරම්භ වූ හෝ නියම කරන ලද්දකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.