ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ගින්නෙන් නිවාස අහිමිවූවන්ට නිවාස

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් කජිමාවත්ත ප්‍රදේශයේ අළුයම හටගත් ගින්නෙන් හානි වූ නිවාස වෙනුවට එම ජනතාවට නිවාස ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට රජය සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සමග සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබේ. එමෙන්ම එම ජනතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් රජය විසින් සලසා ඇත.

මේ අතර පීඩාවට පත් ජනතාවගේ සුවදුක් විමසීම සදහා විපක්‍ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාද එම ප්‍රදේශයේ නිරීක්‍ෂණ චාරිකාවක නිතර විය.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගනේෂන් එම ප්‍රදේශයට ගිය අතර එහිදී ජනතාවගේ දැඩි විරෝධයක් මතු වූ අයුරු දැක ගැනීමට හැකි විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.