ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් කොවිඩ් එන්නතට WHO අනුමැතිය

ඇමෙරිකාවේ නිශ්පාදිත ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් කොවිඩ් නයින්ටීන් මර්දන එන්නත හදිසි භාවිතය සදහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුව එක් මාත්‍රාවක එන්නතක් වන ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් එන්නත සෑම රටකම එන්නත් සැපයීමේ පහසුකම් අතරට එක්විය යුතු බවට නිර්දේශ කර තිබේ.

මෙම එන්නත යුරෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය විසින්ද අනුමතකර දිනකට පසුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය ද ඊට හිමිවී ඇත. එමෙන්ම ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත භාවිතයට කිසිසේත් බිය නොවිය යුතු බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි.

ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නතේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබද යුරෝපා ඖෂධ පාලනාධිකාරියේ ඉහළම නිර්දේශ ලබාදී ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

ලේ කැටි ගැසීම් වාර්තා වන බවට පවසමින් තායිලන්තය ඇතුලු යුරෝපා රටවල් කිහිපයක් ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නතය භාවිතය තාවකාලිකව නතර කර දැමිය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.