කොල්ලුපිටිය වෙළඳපොළ කඩා දැමීමට නියමිතයි

නව, බහු මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා කොල්ලුපිටියේ සුපිරි වෙළඳපොල කඩා දැමීමට නියමිතය.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පැවසුවේ නව ගොඩනැගිල්ල වෙළඳ කුටි සහ මහල් නිවාස වලින් සමන්විත වන බවය. ගොඩනැගිලි සැලැස්ම අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට අනුව පැරණි කොලූපිටි සුපිරි වෙළඳපොළ වෙනුවට මහල් 39 කින් යුත් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරනු ඇත. නව ගොඩනැගිල්ලේ පළමු හා දෙවන මහල වෙළඳ කුටි වලින් සමන්විත වේ.

කොළඹ නගරාධිපති රෝසි සේනානායක මහතා පැවසුවේ පලතුරු හා එළවළු වෙළෙන්දන්ට තම නිෂ්පාදන නව වෙළඳපොලේ විකිණීමට හැකි වනු ඇති බවයි.

සාමාන්‍ය වෙළෙඳුන්ට තම නිෂ්පාදන නව වෙළඳපොලේ අලෙවි කළ හැකි බවට සහතික වන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය. ගොඩනැගිල්ලේ අටවන සිට 30 වන මහල සුඛෝපභෝගී මහල් නිවාස වලින් සමන්විත වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.