රන්ජන්ට සති දෙකක් අමුත්තන් තහනම්

රන්ජන් රාමනායක මහතාට සති දෙකක කාලයක් අමුත්තන් මුණ ගැසීම තහනම් කර ඇත. ඒ බන්ධානාගර අඥා පනතේ 78 වන වගන්තිය ප්‍රකාරවය.

තමන් බැලීමට පැමිණි අමුත්තෙකු සමඟ සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ගැනීමේ වරදට මේ වන විට බන්ධානාගාර ගතව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක අද (11) අඟුණුකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ විනය ශාලාවට කැඳවා ඇත.

එහිදී රන්ජන් රාමනායක සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වරද පිළිගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.