ඇඩ්ඩ්‍රස් නෑ චිත්‍රපටයේ ගීතය මංකොල්ලයක් නොවන බවට තහවුරු වෙයි

“ඇඩ්ඩ්‍රස් නෑ” චිත්‍රපට ගීතය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවූ අර්බුධය සම්බන්ධයෙන් විමසා බැලීමට පත් කරන ලද ඔස්කා සංවිධානයේ කමිටුව විසින් එය ගීත මංකොල්ලයක් නොවන බවට තහවුරු කර තිබේ.

මෙම කමිටුව විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාව පදනම් කර ගනිමින් ගීත නිර්මාණ කේන්ද්‍රයේ සභාපති ආචාර්ය ජයන්ත ධර්මදාස විසින් මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න, ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ, භාතිය ජයකොඩි සහ සන්තුෂ් වීරමන් වෙත ඒ බව ලිඛිතව දන්වා යවා ඇති බව ආචාර්ය ජයන්ත පැවසුවේය.

එමෙන්ම මෙම ගීතය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවූ ගැටලුකාරී තත්ත්වය සාමකාමිව විසඳා ගැනීමට අදාළ පාර්ශවයන් එකඟ වූ බවටද ඔස්කා සංවිධානය විසින් පත් කරන ලද කමිටුව සිය වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.