වරාය පර්යන්තය පිළිබඳ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වීම ඉන්දීය රජය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

කොළඹ වරායේ බටහිර බහාලුම් පර්යන්තය (WCT) සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහ පෞද්ගලික ඉන්දියානු සමාගමක් අතර සාකච්ඡාවලට සහභාගී වීම ඉන්දීය රජය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ සම ප්‍රකාශක අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා අද මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් කියා සිටියේ WCT සංවර්ධන හවුල් ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික ඉන්දීය සමාගම අතර කෙරෙන සාකච්ඡාවලට තමන් සම්බන්ධ නොවන බව ඉන්දීය රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයට නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇති බවය.

ඉන්දීය රජය සාකච්ඡාවෙන් ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍ය ගම්මන්පිල මහතා කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තය (ECT) සඳහා ආයෝජනය කිරීම සඳහා ඉන්දියානු රජය අදානි සමාගම් සමූහය නම් කර ඇති බව පැහැදිලි කළේය.

ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය හරහා ECT සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගෙන තිබුණි. ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව සහ ජපානය අතර හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලෙස වරායේ WCT සංවර්ධනය කිරීමට පසුව තීරණය කළ බව ඔහු පැවසීය.

WCT සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය තීරණයක් ගෙන ඇති අවස්ථාවක ඉන්දීය රජය විසින් අතානි සමූහය ECT සඳහා ආයෝජකයා ලෙස නම් කර ඇති බව අමාත්‍ය ගම්මන්පිල මහතා පැවසීය.

එය එකම ආයෝජනයක් නමුත් ස්ථානයක් වෙනස් කිරීමක් බැවින් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් නම් කරන ලද ආයෝජකයා සමඟ ඉන්දියාව ඉදිරියට යනු ඇතැයි උපකල්පනය කර ඇති අතර WCT හි සංවර්ධනය සඳහා අඩානි සමාගම් සමූහය සමඟ අඛණ්ඩව සාකච්ඡා පවත්වා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.