පොලීසියේ කටයුතු නව්‍යකරණය කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය නව්‍යකරණය කිරීමට හා එය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කර ඇත.

දැනට අනුගමනය කරනු ලබන සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේද වෙනසකට ලක්කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය නව්‍යකරණය කිරීමට නියමිතය.

මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත් වීරසේකර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.

විශේෂයෙන්ම නාගරික ප්‍රදේශයන්හි පවත්නා මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සඳහා ඩිජිටල්කරණ විසඳුම් හඳුන්වා දීම තුළින් පොලිස් රථවාහන හා මාර්ග ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම කෙරෙහි මෙහිදී ප්‍රමුඛතාවය හිමිවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.