පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදයේ නිල වෙබ් අඩවිය ආරම්භ වෙයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදයේ නිල වෙබ් අඩවිය www.slwpc.org ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අන්තර්ජාලයට එක් කෙරිණි.

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය 2021 ට සමගාමීව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන් ගේ සංසදය මෙම නිල වෙබ් අඩවිය එළි දක්වා තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු ශාලා 01හි දී පැවති මෙම උත්සව අවස්ථාවට කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ද එක්වූයේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.