වතු වෘත්තීය සමිති වතු සමාගම්වලට අනතුරු අඟවයි

ඊස්වරන් රත්නම්

වෘත්තීය සමිති සහ වැවිලි සමාගම් (ආර්පීසී) අතර අත්සන් කරන ලද සාමූහික ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමට සමාගම් තීරණය කළහොත් බරපතල ප්‍රතිවිපාක ඇති වන බවට වතු වෘත්තීය සමිති වතු සමාගම්වලට අනතුරු අඟවා තිබේ.

ලංකා කම්කරු සම්මේලනයේ (සීඩබ්ලිව්සී) උප සභාපති සෙන්තිල් තොන්ඩමන් මහතා පැවසුවේ සාමූහික ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමෙන් කම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ සුභසාධන අයිතිවාසිකම් අහිමි වන බවය.

එවැනි අවස්ථාවක තේ දළු නෙලන්නන් ඔවුන්ගේ දෛනික නිෂ්පාදනය අඩු කරනු ඇති අතර එය වතු සමාගම්වලට පමණක් හානියක් වනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය.

කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්‍ෂිත කිරීම සහතික කිරීම සඳහා වතු වෘත්තීය සමිති පාරට බැස විරෝධතා පවත්වන බව ද තොන්ඩමන් මහතා පැවසීය.

පසුගිය සතියේ ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ පළ වූ වාර්තා වලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ සමහර වැවිලි සමාගම් සමාගම් සහ වෘත්තීය සමිති අතර සාමූහික ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමට අදහස් කර ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.