ඉරිදා ලැබෙන එන්නත් 60 ට වැඩි අයට

යුනිසෙෆ් සංවිධානය විසින් කොවැක්ස් ක්‍රමවේදය හරහා මිලදී ගන්නා ලද එන්නත් මාත්‍රා 264,000ක් ඉරිදා ශ්‍රී ලංකාවට ලැබිමට නියමිත අතර මෙහිදි වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි පුලද්ගලයින්ට එන්නත ලබා දිමට කටයුතු කරන බව  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

කොවැක්ස් පහසුකම හරහා මෙරටට ලැබීමට නියමිත සමස්ත කොවිඩ් මර්දන එන්නත් මාත්‍රා ප්‍රමාණය මිලියන 1.44කි.

ඒ අනුව කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ ලැබෙන එන්නත් මාත්‍රා වයස අවුරුදු 60ට වැඩි ජනතාවට එන්නත්කරණය ලබන සතියේ සිට ආරම්භ කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.