රුවල් යාත්‍රා නිෂ්පාදන කම්හලක් ආරම්භ කිරීම සැලසුමක්

අශන්ති වරුනසුරිය 
සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රවර්ධනය උදෙසා මෙරට තුළම සංචාරක රුවල් යාත්‍රා නිෂ්පාදනය කිරීමේ කම්හලක් ආරම්භ කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු වී ඇත.
රජය මගින් සිදුකරනු ලබන නව වියපෘති සම්බන්දයෙන් කලම්බෝ ගැසට් අප කල විමසුමට පිළිතුරු දෙමින් බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා පැවසුවේ මේ වන විට රුවල් යාත්‍රා නිෂ්පාදන කම්හලක් ආරම්භ කිරීම සදහා අවශ්‍ය කටයුතු සොයා බැලීමට අදාලව පියවර ගෙන ඇති බවය. ඒ අනුව අම්බලන්තොට ලුණම ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට නියමිත එම භූමිය ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්‍ෂණයට ලක්වී ඇත.
දිවයින වටා මුහුදු තීරය විදෙස් සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට එදා සිටම ඉවහල්ඔ වූ අතර ඔවුන් සදහා රුවල් යාත්‍රා නිෂ්පාදනය සිදු කෙරෙනුයේ පෞද්ගලික අංශය මඟිනි. එම නිසා රජය මඟින්ද මෙය ඉටුකළ හැකිදැයි බැලීමට රජයේ අවධානය යොමු වී ඇත.
එමෙන්ම කොළඹ නගරයේ තදබදය අවම කරමින් රේගු නිශ්කාෂන කටයුතු  සඳහා නව තාක්ෂණයෙන් යුතු අංගනයක් කෙරවලපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉඳිකිරීමට මේ වනවිට මූලික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කෙරෙමින් පවතී. මෙරට ආනයන අපනයන ක්‍රියාවලිය වඩා කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා දියත්කළ මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිලිබඳ මෙරෙට ක්‍රියාත්මක නාවුක ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යාපාරික ආයතන සමග අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සිදුවූ බවත් ඊට අදාල කටයුතුද සිදු වෙමින් පවතින බවද ඔහු පැවසුවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.