වරාය අධිකාරිය වෙත අති නවීන පොලිමරේස් දාම ප්‍රතික්‍රියා පරික්‍ෂණ(PCR) යන්ත්‍රයක්

චයිනා හාබර් ඉංජිනේරු සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වෙත අති නවීන පොලිමරේස් දාම ප්‍රතික්‍රියා පරික්‍ෂණ(PCR) යන්ත්‍රයක් සහ පරික්‍ෂණ උපකරණ ලබා දීම පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ  සභාපති කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී සිදු කරන ලදී.
චයිනා හාබර් ඉංජිනේරු සමාගමේ නියෝජ්‍ය කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂHuang Daojun සහ LI Yu, Ji Shuen යන මහත්වරුන් විසින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා වෙත මෙම PCR යන්ත්‍රය ඇතුළු සෞඛ්‍ය උපකරණ තොගය ලබාදීම සිදුවිය.
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ප්‍රමුඛ කොළඹ වරාය පවත්නා කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ වුවද සිය අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය ප්‍රශස්ත ලෙස පවත්වාගෙන යාමට නිරතුරුවම කටයුතු කරනු ලබයි.
මෙම තත්ත්වය සැළකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතාගේ ඉල්ලීම මත, මෙම අති දියුණු තාක්‍ෂණයෙන් යුත් PCR යන්ත්‍රය ලබා ගැනීමට හැකිවිය.
මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා, සිය ඉල්ලීම පිළිබඳ මෙලෙස ප්‍රතිචාර දක්වමින් නවීන තාක්‍ෂණයෙන් සමන්විත  PCR යන්ත්‍රයක් ඇතුළු පරික්‍ෂණ උපකරණ ලබාදීම පිළිබඳ සිය ප්‍රණාමය පුදකරමින් පවසා සිටියේ මෙම යන්ත්‍රය උපයෝගී කර ගනිමින් කොළඹ වරාය තුළ ද බලපෑමකට ලක් ව ඇති මෙම වසංගත තත්ත්වය පාලනය කර ගනිමින් ප්‍රශස්ත සේවාවක් ලබා දීමට කොළඹ වරායට හැකිවන බැව් තමා විශ්වාස කරන අතර, චයිනා හාබර් ඉංජිනේරු සමාගමට හා චීන රජයට සමස්ත වරාය අධිකාරියේ ම ගෞරවය හිමිවන බවත්, වැඩි දුරටත් කරුණු දක්වමින් ඔහු විසින් පැවසී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.