පැරා ඔලිම්පික් උළෙල පැවැත්වීමට සූදානම්

බෙයිජිං නගරය 2022 වසරේ ශීත ඍතු හා පැරා ඔලිම්පික් උළෙල පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි. ශීත ඍතු ආබාධිත ඔලිම්පික් උළෙලේ ක්‍රීඩාංගන සැලසුම් හා ගොඩනැගීම, තරග සංවිධානය හා සේවය, ප්‍රචාරක කටයුතු, වෙළඳපොල ප්‍රවර්ධනය හා සේවක පාලනය යනාදී ක්ෂේත්‍රවල කාර්යයන් සැලසුම් කළ පරිදි කෙරෙමින් පවතින බව විදෙස් මාධ්‍ය වැඩි දුරටත් පවසයි.

ප්‍රධාන ඉසව් 6ක් හා අනෙකුත් ඉසව් 78කින් සමන්විත මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලට තරග කලාප තුනක තරගකාරී ක්‍රීඩාංගන 5ක් හා තරගකාරී නොවන ක්‍රීඩාංගන 25ක් සම්බන්ධ වේ.

බාධක රහිත සමාජයක් ගොඩනැගීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම අතින් ජාත්‍යන්තර ආබාධිත පැරා ඔලිම්පික් කමිටුවේ බාධක රහිත පහසුකම් මගපෙන්වීම් හා බෙයිජිං 2020 වසරේ ශීත ඍතු ඔලිම්පික් උළෙල හා ශීත ඍතු පැරා ඔලිම්පික් උළෙලේ බාධක රහිත මඟපෙන්වීම් වලට අනුව බෙයිජිං ශීත ඍතු ඔලිම්පික් කමිටුව විධිමත් ලෙස සියළු ක්‍රීඩාංගන ස්ථාපිත කර ඇත.

2022 වසරේ බෙයිජිං ශීත ඍතු හා පැරා ඔලිම්පික් උළෙලේ සමාරම්භක උත්සවය පිළිබඳ වසරක අවරෝහණ ගණනයේ ආරම්භක දිනය හෙට(4) යෙදේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.