ඉන්දියාව සමඟ කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය සංවර්ධනය කෙරේ

කොළඹ දකුණු වරායේ බටහිර බහාලුම් පර්යන්තය (WCT) ඉන්දියාවේ අඩානි වරාය සහ විශේෂ ආර්ථික කලාප සමාගම (APSEZ Consortium) විසින් සංවර්ධනය කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ APSEZ Consortium සමඟ එක්ව WCT රාජ්‍ය-පෞද්ගලික සීමිත සමාගමක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

අදනි සමූහය සමඟ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයක් ලෙස WCT ගොඩනැගීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ මාරු කිරීම (BOT) පදනම යටතේ වසර 35 ක කාලයක් සඳහා සංවර්ධනය කෙරේ.

අඩානි සමූහය සහ එහි ප්‍රාදේශීය නියෝජිත ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින් පීඑල්සී සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමඟ එක්ව WCT සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වරාය හා නාවික අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවක් කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනා ඇගයීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කළ සාකච්ඡා කමිටුවක් සහ ව්‍යාපෘති කමිටුවක් පත් කරනු ලැබේ.

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස රජය ජපාන රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. සාකච්ඡා කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලද බොට් සැලැස්ම ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කාර්යාලයට යවා ආයෝජකයින් මෙම ව්‍යාපෘතියට නම් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

අදානි වරාය සහ විශේෂ ආර්ථික කලාප සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවක් ඉන්දියානු ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් අනුමත කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ජපාන රජය තවමත් ආයෝජකයෙකු නම් කර නැත.

කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද සාකච්ඡා කමිටුව විසින් දෙපාර්ශවය අතර පැවති සාකච්ඡා පදනම් කරගෙන සිය නිර්දේශය ඉදිරිපත් කර තිබේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.