උතුරු නැගෙනහිර ජනතාවට ස්ථිර ගුණාත්මක ජිවිතයක් ලබා දීමට පියවර

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂි කටයුතු සංවර්ධන කිරීමට රුපියල් මිලියන 100 ක් වෙන් අකර ඇත.

කෘෂි කර්මාන්තය මෙන්ම ධිවර ප්‍රජාවගේ ජිවන තත්වය ඉහළ දැමීම කෙරෙහිද මේ වන විට අදාල සාකච්චා සිදු වෙමින් පවුන් වෙනුවෙන් වැඩසටහන් රාශියක් දියත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

විශේෂයෙන් නාවික හා ජල තත්ත්වයන්හි ධීවර කටයුතු නියාමනය කිරීමෙන් සහ ඉහළ ආදායමක් ලබා දෙන කර්මාන්ත හඳුන්වා දීමෙන් සමුද්‍ර ප්‍රජාව සඳහා වඩා හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට උත්සාහ දරන බව අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා පවසයි.

උතුරු නැගෙනහිර ජනතාව සඳහා ස්ථිර ගුණාත්මක ආර්ථික ව්‍යුහයක් සඳහා ආයෝජනය කිරීමට රජය අපේක්ෂා කරන බව ද අමත්‍යවරයා පවසුවේය.

රජයේ යෝජනා ක්‍රම යටතේ මුහුදු සංවර්ධනයන් කෘෂි සංවර්ධනයන් මෙන්ම දේශීය විදේශීය සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටුවීම ආදිය කෙරෙහිද මේ වන විට අවධානය යොමු වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.