පෙබරවාරියේ වෙළෙඳපොළ පහළට

සමස්තයක් ලෙස පෙබරවාරි මාසය තුළ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය අනුව 13.74% ක පහළ යාමක් වාර්තා වන බව සදහන් වේ. S&PSL20 දර්ශකය ද පෙබරවාරි මාසයේ දී 15.58% ක් පහළ ගොස් ඇත.

2021 පෙබරවාරි මාසයේ අවසාන ගනුදෙනු දිනය වූ පසුගිය 25 බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේ දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 104.48 ක හෙවත් 1.42% ක වර්ධනයක් වාර්තා කලද සමස්ත මාසයේ කොටස් මිල දර්ශක මෙලෙස පහළ ගොස් තිබේ.

ජනවාරි මාසය අවසානයේ දී ඒකක 8,668.07 ලෙසින් සටහන් වූ සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය පෙබරවාරි මාසය අවසානයේ දී දැක්වුණේ ඒකක 7,476.34 ක් වශයෙනි. මේ අනුව පෙබරවාරි මාසය තුළ ඒකක 1,191.73 කින් සියලු කොටස් මිල දර්ශක වටිනාකම අඩු වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.