ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන්ට කාර්ය සාධන මධ්‍යස්ථානයක්

කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගෝලීය මට්ටමට අනුකූලවන පරිදි තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමේ අභිලාෂයෙන් කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහාම වෙන්වූ ඉහළ කාර්යය සාධන මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ ටැමිල් යුනියන් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟින් වූ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමෙන් අනතුරුව එම ඉහල කාර්යය සාධන මධ්‍යස්ථානය පී. සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ ස්ථාපනය කර තිබේ.

එම අවබෝධතා ගිවිසුම යටතේ පී. සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ ඇති පැති පුහුණුතීරු, ගෘහස්ථ දැල් පුහුණු, කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, පිහිනුම් තටාකය සහ සහ එම ක්‍රීඩා සමාජ නේවාසිකාගාර පහසුකම්ද කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් යොදා ගැනෙනු ඇත.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වා සිටින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා, ” ඉහළ කාර්යය සාධන මධ්‍යස්ථානය හරහා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඉහළ මට්ටමේ දක්ෂතාවයින් යුතු ක්‍රීඩිකාවන් බිහි කිරීමේ වැඩි ඉඩ කඩක් විවර වනවා”යනුවෙන් සඳහන් කර සිටියේය.

ටැමිල් යුනියන් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ ඇතිකරගත් එම ගිවිසුම අනුව 2021 වසරේ ජනවාරි 01 වැනිදා සිට ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ට, සංවර්ධන සංචිතයේ පසුවන ක්‍රීඩිකාවන්ට සහ වයස අවුරුදු 19 න් පහළ ක්‍රීඩිකාවන්ට සිය පුහුණුවීම් කටයුතු වල නියැළීමේ අවස්ථාව උදාවී තිබේ.

“ජාත්‍යන්තර කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සමගාමීව අපගේ ක්‍රීඩාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉහළ කාර්යය සාධන මධ්‍යස්ථානයක අවශ්‍යතාවය අත්‍යවශව තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම ගිවිසුම යටතේ අපේ කාන්තා ක්‍රීඩාව ඉහළ තලයකට පැමිණේවි” යැයි මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වා සිටින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඈෂ්ලී ද සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි.

ඉදිරි කාල සීමාව ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඉතා කාර්යය බහුල සීමාවක් වන බැවින් එම තරග සඳහා ක්‍රීඩිකාවන්ට සූදානම්වීමේදී  අලුතින් පිහිටුවන ඉහළ කාර්යය සාධන මධ්‍යස්ථානය වැඩි දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇත.

මේ අතර මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වා සිටින කාන්තා ක්‍රිකට් මෙහෙයුම් සහ සංවර්ධන උපදේශක මනුජ කාරියප්පෙරුම මහතා, “නව පහසුකම හඳුන්වාදීම යන්නෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ශාරීරික පුහුණුව මෙන්ම නිපුණතා පුහුණුව කාලය විශාල ලෙස වැඩිවී තිබෙන බවයි. එය කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉදිරි අනාගතයට බෙහෙවින් ඉවහල් වනු ඇත” යි යනුවෙනි.

 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.