ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ කෙටුම්පත් යෝජනාව ජිනීවාහි සභාගත කරයි

ඊස්වරන් රත්නම්

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ මූලික කණ්ඩායම ජිනීවාහි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ (UNHRC) කෙටුම්පත් යෝජනාව සභාගත කළ බව ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

‘ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව, වගවීම සහ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම’ යන මාතෘකාව යටතේ HRC_46_L.1 යෝජනාව සඳුදා සභාගත කළ බව UNHRC ප්‍රකාශක රෝලන්ඩෝ ගෝමස් පැවසීය.

ජිනීවාහි පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වන සැසිවාරයේදී සභාගත කළ පළමු යෝජනාව මෙය බව ඔහු පැවසීය. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සභාගත වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරන බොහෝ දෙනාගේ පළමු අවස්ථාව මෙය වන බව ඔහු පැවසීය.

46 වන සැසිවාරයේ අවසාන දින දෙක වන මාර්තු 22 සහ 23 යන දිනවල සියලුම යෝජනා සලකා බලන බව ඔහු පැවසීය. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් මිෂෙල් බැචෙලට් මහතා අද (බදාදා) ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වාර්තාවක් කවුන්සිලයේදී සභාගත කරන අතර ඊට අදාළ රට ඊට ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇති බව ගෝමස් පැවසීය.

ප්‍රතිසන්ධානය හා වගවීම පිළිබඳ ප්‍රගතිය ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳ සිය අධීක්ෂණය සහ වාර්තාකරණය වැඩි දියුණු කරන ලෙසත්, මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට හතළිස් නවවන සැසියේදී ලිඛිත යාවත්කාලීන කිරීමක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලා සිටීයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.