මහනුවර ජාතික රෝහලේ වෙබ් අඩවියකට සයිබර් ප්‍රහාරයක්

මහනුවර ජාතික රෝහලට අයත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයෙහි නිළ වෙබ් අඩවිය වන www.c4rnhk.org වෙබ් අඩවිය පසුගිය 21 වනදා උදෑසන සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක්වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමයට තොරතුරු ලැබී ඇත.

මේ වනවිට එම වෙබ් අඩවිය යතා තත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කර ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ.

United Bangladeshi Hackers නම් විදේශීය කණ්ඩායමක් විසින් මෙම සයිබර් ප්‍රහාරය දියත් කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමයට අනාවරණය වී ඇත.

මෙම සයිබර් ප්‍රහාරය කුමක් අරඹයා කරන්න ඇත්දැයි මේ වනතුරුත් හෙළි වී නොමැති බව එම සංගමය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.