එක්සත් රාජධානියෙන් එන්නත් මිලදී ගැනීමට ලංකාව සැරසේ

එක්සත් රාජධානියෙන් කොවිඩ් එන්නත මිලදී ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව තීරණය කර තිබේ.

රජය විසින් COVID -19 එන්නත් මිලියන 3.5 ක් බ්‍රිතාන්‍යයේ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා වෙතින් මිලදී ගනු ඇත.

එන්නත් මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖශධ සංස්ථාව ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ තිබේ.

මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් වැඩබලන සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.