දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර කඩදාසි ලබා දීම නෙදර්ලන්තය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ඉන්දික ශ්‍රී අරවින්ද

දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර සඳහා යොදා ගන්නා කාර්ඩ් බෝර්ඩ් වර්ගයේ කඩදාසිය ලබා දීම නෙදර්ලන්ත සමාගමක් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා Colombo Gazette වෙත ප්‍රකාශ කළේ මෙතෙක් කලක් දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර සඳහා යොදාගන්නා එම කඩදාසි වර්ගය නෙදර්ලන්තයෙන් පමණක් ආනයනය කරනු ලැබූ අතර එම සමාගමෙන් එවැනි කඩදාසි ලබා ගන්නා එකම රට ශ්‍රී ලංකාව පමණක් බැවින් එහි නිෂ්පාදන පිරිවැය අධික වීම හේතුවෙන් එය තවදුරටත් මෙරටට ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි.

එම නිසා දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර සඳහා අවශ්‍ය කඩදාසි මාස 6ක කාලයකට ජපානයේ සමාගමකින් නව මිලදී ගැනීම් සිදු කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.

මෙම කාර්ඩ් බෝර්ඩ් කඩදාසි වර්ගය මෙරටදී නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව ඇද්දැයි සොයා බැලීම සඳහා කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය හරහා වාලච්චේන කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලාව වෙත සාම්පල ඉදිරිපත් කර ඇති බැවින් ඒ සඳහා මාස 6ක කාලයක් ලබා දෙන ලෙස දැනුම් දී ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරීවරයා පවසයි.

දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම සඳහා රුපියල් 2.50ක මුදලක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වැය කරනු ලබන අතර වාර්ෂිකව මිලියන 60කට අධික දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර තොගයක් මුද්‍රණය කරන බවයි දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.