උස පැනීම ගෘහස්ථ අංශයෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්

උෂාන් තිවංක අමෙරිකාවේ පැවැති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියකදී උස පැනීම ගෘහස්ථ අංශයේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටුවා තිබේ.

]ඔහු බිඳ දැමුවේ 2015 වසරේදී මංජුල කුමාර පිහිටුවා තිබූ වාර්තාවය. කටාර්හි දෝහා නුවර පැවැති ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගයකදී මංජුල කුමාර මීටර 2යි දශම 2යි 4ක දක්ෂතාවක් දක්වා තිබුණි.

මීටර 2යි දශම 2යි 5ක දක්ෂතාවක් දක්වමින් එලෙස නව වාර්තාවක් තැබූ ඔහු එම ඉසව්වේ ප්‍රථම ස්ථානය ද දිනා ගැනීමට සමත් විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.