අපනයනය වැඩි කළ හැකි අංශ ගැන සාකච්චා කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අපනයනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණය තවත් ඉහළ නැංවීමට අවධානය යොමු වී ඇත.

රබර්, කොහුබත් ඇතුලු විවිධ නිෂ්පාදන රැසක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ජී එස් පී සහනය යටතේ යැවිය හැකි බවට අවධනය යොමු වී ඇත.

ඇමරිකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති රවිනාත ආර්යසිංහ මහතා සහ දකුණු සහ මධ්‍යම ආසියාව සදහා ඇමරිකා සහකාර වෙළද නියෝජිත කිස්ටෝපර් ඩිල්සන් මහතා අතර ඇතිවූ සාකච්ඡාවකදී ජී එස් පී සහනය යටතේ තවත් පුළුල් වශයෙන් ඇමරිකාවට අපනයනය කිරීමට හැකි බවයි, ඇමරිකා නියෝජිතයා පෙන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව, ජී එස් පි සහනය යටතේ අපනයනය වැඩි කළ හැකි අංශ හඳුනාගැනීමට නව වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම පිළිබදව ද සාකච්ඡාවේදී අවධානය යොමුවී තිබේ.

කොළඹ වරාය නගරය ඉදිකිරීමෙන් පසු මෙරට ආයෝජන කේෂ්ත්‍රයේ සිදුවිය හැකි වර්ධනයන් පිළිබඳව ද දෙපාර්ශවය අදහස් හුවමාරු කර ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.