ගුවන් තොටුපළ සේවකයින් 1500 ට එන්නත ලබාදෙයි

ගුවන්තොටුපල හා ගුවන් සේවා සේවකයින් 1500 කට වැඩි පිරිසකටකොවිඩ්  එන්නත් ලබා දී තිබේ.

සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ගුවන්තොටුපල කාර්ය මණ්ඩලයේ කෝවිඩ් එන්නත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පෙබරවාරි 17 වන දින ආරම්භ විය.

එන්නත් කිරීමේ මෙහෙයුම ආරම්භ වූයේ ස්වේච්ඡා පදනමක් මත එහි ප්‍රමුඛ පෙළේ ගුවන් තොටුපල ශ්‍රම බලකායට ප්‍රමුඛතාවය දීමෙනි.

2021 පෙබරවාරි 19 වන විට ගුවන් තොටුපළ  සහ ගුවන්තොටුපල ආශ්‍රිත ආයතනවල සේවකයින් 1500 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එන්නත් ලබා දී ඇත.

ගුවන්තොටුපළ බලධාරින්  කියා සිටියේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ (බීඅයිඒ) සේවය කරන සියලුම මගීන්, සේවකයින් සහ ප්‍රජාවන්ගේ සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව සහතික කරන බවයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.