තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත නොසලකා හැරියොත් දඬුවම්

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත හිතාමතාම නොසලකා හරිනු ලැබුවහොත් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවට තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ කොමිසම අනතුරු අඟවා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ක්‍රියාත්මක වී වසර හතරක් සනිටුහන් කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිසම, ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ තොරතුරු සැපයීමේදී රාජ්‍ය බලධාරීන්ගේ ප්‍රමාදයන් පිළිබඳව වැඩි වැඩියෙන් සැලකිලිමත් වන බව සඳහන් කළේය.

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩී.ජී.එම්.වී.හපුආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේ.තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත හිතාමතාම නොසලකා හරිනු ලැබුවහොත් හෝ නොසලකා හරිනු ලැබුවහොත් අපරාධ නීතිමය ක්‍රියාවලිය සක්‍රීය කිරීමේ ව්‍යවස්ථාපිත බලය ලබා ගැනීමට කොමිසම පසුබට නොවන බවයි.

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කර වසර හතරකට පසුව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති බලධාරීන් විසින් ධනාත්මක ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම් සහ ක්‍රියාකාරී ලෙස අනාවරණය කිරීම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

සමෘද්ධී වැඩසටහන යටතේ මහජන අරමුදල්වල ප්‍රතිලාභීන්ගේ ලැයිස්තු විවෘතව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සහ වෙනත් මහජන සුභසාධන වැඩසටහන් මෙයට ඇතුළත් ය.

සාමාන්‍ය ජනතාවට බලපාන ප්‍රතිපත්ති, විධානයන් සහ චක්‍රලේඛයන් ද පුරවැසියන්ට ලබා දී ඇති බවත්, මහ නගර සභා සහ අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ තොරතුරු විවෘතව හෙළිදරව් කිරීමේ නිරත වන බවත් සටහන් විය.

එසේ වුවද, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ අපේක්‍ෂා කර ඇති පරිදි කල්තියා හෙළිදරව් කිරීම සහ ඒ අනුව සකස් කර ඇති රෙගුලාසි විශේෂයෙන් මහජන අරමුදල් පරිහරණය කිරීමේ දී ශක්තිමත් වන පරිදි පවතී.

මේ අතර, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිසම කියා සිටියේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් මහා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද “පොරොන්දුවේ සිට පුහුණුවීම් දක්වා…” යන මාතෘකාව යටතේ ලොව පුරා තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් තන්ත්‍රයන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ 2020 ගෝලීය වාර්තාවට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් කිරීම සතුටට කරුණක් බවයි.
අධ්‍යාපන විද්‍යාත්මක හා සංස්කෘතික සංවිධානය (යුනෙස්කෝ). “2017-2019 කාලය තුළ කොමිෂන් සභාවේ නියෝග මගින් තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් අභියාචනා වලින් 85% ක් හෙළිදරව් කිරීම පිළිබිඹු වන බව අපි එම වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත්තෙමු.
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත මගින් අවධාරණය කෙරෙන උපරිම අනාවරණය කිරීමේ මූලධර්මය ආරක්ෂා කිරීමේ කොමිසමේ අධිෂ් stand ානශීලී ස්ථාවරයට මෙය අනුකූල වේ.

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ ගමනේ දී ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට යද්දී තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව කියා සිටියේ පසුගිය වසර කිහිපය තුළ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම ලබාගෙන ඇති දැඩි ජයග්‍රහණ සුරැකෙනු ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.