පුංචි ලෝකාන්තයේ කුඩාරම් ඉදිකිරිම තහනම් කරයි

මඩොල්සිම රෝබේරිය පුංචි ලෝකාන්ත භූමියේ කූඩාරම් ඉදිකිරීම සංචාරකයින්ට තාවකාලිකව තහනම් කර ඇති බව බව මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය සභාව පවසයි.
එහි සභාපති ලලිත් ජයවර්ධන මහතා Colombo Gazette වෙත ප්‍රකාශ කළේ දැනට පවතින අනාරක්ෂිත බව සහ පසුගිය දිනක පුංචි ලෝකාන්තයේ රාත්‍රී කාලයේ කූඩාරම් ඉදිකර එහි විනෝදවෙමින් සිටි පිරිස අතුරින් පුද්ගලයකු ප්‍රපාතයට ඇදවැටී ජීවිතක්ෂයට පත්වීමත් නිසා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.
තවද දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් නිතර ලෝකාන්තයට පැමිණ කූඩාරම් ඉදිකරමින් රැය පහන් කරන බැවින් සිදුවන අනතුරු මෙන්ම පාරිසරිකව ද හානි සිදුව තිබේ.
මේ නිසා ලෝකාන්තය නැරඹීම සදහා වීදුරු සහිත නැරඹුම් මැදිරි හා ආරක්ෂිත වැටක් සවිකර සංචාරකයින්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ස්ථාපිත කරන තෙක් රාත්‍රී කූඩාරම් ඉදිකර විනෝද වන සංචාරකයින්ට ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් තාවකාලික තහනමක් පනවා ඇත.
මේ දිනවල එම ඉඩම් මැනීමේ කටයුතු සිදු කර සිමාවන් වෙන් කිරීම් සිදු කෙරෙමින් පවතින අතර ඒ සඳහා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය විසින් ණය අධාරයක්ද ලැබී ඇති බව ඔහු සඳහන් කරයි.
ඒ අනුව නැවත දැනුම් දෙන තුරු මෙම කුඩාරම් ඉදිකර නැවතීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ලලිත් ජයවර්ධන මහතා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.