ගුරුවරුන් 20,000ක් පාසල්වලට නොගොස් වැටුප් ලබයි

මසකට බිලියනයකට වැඩි මුදලක් වැටුප් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වැය කරයි

ඉන්දික ශ්‍රී අරවින්ද

මෙරට පාසල් වෙත ගුරුවරුන් ලෙස බඳවාගනු ලැබූ ගුරුවරුන් 20,000ක පමණ පිරිසක් වෙනත් රාජකාරීන් හෙවත් සක්‍රිය සේවය සඳහා නිදහස් කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.
මෙලෙස සක්‍රිය සේවය සඳහා නිදහස් කර ඇති ගුරුවරුන් 20,000ටම මේ වනවිටත් වැටුප් ගෙවනු ලබන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂය යටතේ වන අතර මේ සඳහා මසකට සියලුම දීමනා සහිතව රුපියල් බිලියනයකට වැඩි මුදලක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වැය කරයි.
එම ගුරුවරුන් මේ වනවිට වෘත්තීය සමිති සංගම්හි ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයින් ලෙසත්,වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයන්හි ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයින් ලෙසත්,අමාත්‍යවරුන්ගේ මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මහජන සහ පෞද්ගලීක සම්බන්ධිකරණ කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන් ලෙසත්,ශිෂ්‍ය භට පුහුණුකරුවන් ලෙසත්,ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලත් සේවය සඳහා නිදහස් කර තිබේ.
මේ වනවිට සක්‍රිය සේවය සඳහා නිදහස් කර ඇති සියලුම ගුරුවරු පත්වීම් ලබා ඇත්තේ ගුරුවරුන් ලෙස බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.
මේ නිසා ජාතික පාසල් මෙන්ම පළාත් පාසල්හි දැඩි ගුරු හිගයක් පවතින අතර රජය විසින් පසුගිය කාලය තුළදී බඳවාගනු ලැබූ උපාධිධාරීන් 50,000න් 20,000ක් ගුරුවරුන් ලෙස බඳවා ගැනීමට තීරණය කර ඇත.
ඒ සඳහා දැනටමත් අවශ්‍ය අනුමැතිය ලැබී ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ උසස් නිලධාරියෙකු Colombo Gazette වෙත ප්‍රකාශ කළේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.