කෝවිඩ් වෙබ් අඩවිය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

වෛෂනි වෙල්රාජ්

කෝවිඩ් එන්නත සඳහා මහජනතාව ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා හඳුන්වා දුන් වෙබ් අඩවියක් තාවකාලිකව ඉවත් කර ඇත. ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත හා COVID රෝග පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුධර්ෂිනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ කොළඹ ගැසට් පත්‍රයට පැවසුවේ වෛරසය පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය දියත් කළ බවය.

එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමට මිනිසුන්ට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා අතිරේක සබැඳියක් වන https://ehr.lk/ හඳුන්වා දුන් බව ඇය පැවසුවාය.

කෙසේ වෙතත්, දැනට පවතින කෝවිඩ් සම්බන්ධ රාජකාරි හේතුවෙන් මෙම ක්‍රියාවලිය සොයා බැලීමට අමාත්‍යාංශයට පුද්ගලයින් පත් කළ නොහැකි බැවින් වෙබ් අඩවිය ඉවත් කර ඇති බව ඇය පැවසුවාය.

වෛරසය හා එන්නත සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවගේ ප්‍රතිචාරය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙම සබැඳිය හඳුන්වා දුන් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහතා පැවසීය.

පුරවැසියන්ගේ අදහස් පිළිබඳ දත්ත එක්රැස් කිරීමටමෙමඟින් නිලධාරීන්ට හැකි වූ බැවින් නියමු ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක වූ බව ඇය පැවසුවාය. වෙබ් අඩවිය ඉවත් කිරීමට තවත් ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සහ බිම් මට්ටමේ ජනතාවට එය ප්‍රවේශ විය නොහැකි බව නිරීක්ෂණය වීමය.

ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත හා COVID රෝග පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය තවදුරටත් කියා සිටියේ නියමු ව්‍යාපෘතිය හරහා රැස්කර ගන්නා දත්ත කොවිඩ් බහාලුම් වැඩසටහන් සහ එන්නත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට කොතරම් දුරට දායක විය හැකිද යන්න සලකා බැලීමට යොදා ගන්නා බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.