කොළඹ වරාය ගැන ඉන්දියාව ලංකාව එකඟතාවකට පැමිණ නැත

කොළඹ වරාය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව තවමත් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ එකඟතාවකට පැමිණ නැති බවත් ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශක අනුරග් ශ්‍රීවාස්තවා මහතා පවසයි. ඔහු වැඩි දුරටත් පවසන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් තවමත් සාකච්ඡා පවතින බවය.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

ඉන්දියාව සහ ජපානය සමඟ කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තය ඒකාබද්ධව කළමනාකරණය කිරීමේ ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට නොයන බව රජය මෑතකදී ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

කොළඹ දකුණු වරායේ පිහිටි නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තය සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ, ජපානයේ සහ ඉන්දියාවේ ආණ්ඩු තුන අතර සහයෝගීතා ගිවිසුම 2019 මැයි 28 දින කොළඹදී අත්සන් කරන ලදී.

2018 ගිවිසුමට අනුව, ඉන්දියාව සහ ජපානය අතර පර්යන්ත මෙහෙයුම් සමාගමේ සාමූහිකව 49% ක කොටස් ප්‍රමාණයක් තිබිය යුතු අතර එය ECT සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ හා පද්ධති සැපයීම සහ ECT කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වූ සුවිශේෂී හා පැහැදිලි අරමුණින් ආරම්භ කළ යුතුව තිබුණි. ගිවිසුම යටතේ TOC හි 51% ක කොටස් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (SLPA) යටතේ ශ්‍රී ලංකා රජයට අයත් විය.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තය (ECT) පිළිබඳ ගැටළුව තිබියදීත් ශ්‍රී ලංකාව පසුව ඉන්දියාව සමඟ සමීප සබඳතා පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කර තිබුණි.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ සම ප්‍රකාශක ආචාර්ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පැවසුවේ ඉන්දියාව සමඟ ඇති සමීප සම්බන්ධතාවයට ශ්‍රී ලංකාව ගරු කරන බවයි. ECT ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව සමඟ සාකච්ඡා කර විසඳුමකට එළඹීමට රජය අපේක්ෂා කරන බව ඔහු පැවසීය.

කොළඹ වරායේ බටහිර බහාලුම් පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නවදිල්ලිය සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.