අංගොඩ ලොක්කාගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ගෙන් DNA ලබා ගනී

මද්දුමගේ ලසන්න චන්දන පෙරේරා හෙවත් අංගොඩ ලොක්කාගේ මව සහ සහෝදරිය රජයේ රසපරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමුකර DNA සඳහා අවශ්‍ය අදාළ රුධිර සාම්පල ලබාගෙන ඇත.

එම රුධිර සාම්පලවලින් ලබා ගන්නා DNA රටා ඉදිරියේදී ඉන්දියානු බලධාරීන් වෙත යැවීමට නියමිතය.

ඉන්දියාවේදී මියගිය බවට තොරතුරු වාර්තා වූ අංගොඩ ලොක්කාගේ මරණය සනාථ කිරීම සඳහා ඔහුගේ මවගේ සහ සොහොයුරියගේ DNA සාම්පල ලබා ගැනීම සඳහා පසුගියදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණි.

කළුතර අධිකරණය විසින් අදාළ DNA සාම්පල සඳහා රුධිර සාම්පල ලබාගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අනුමැතිය ලබා දී තිබිණි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.