මහ භාණ්ඩාගාරයේ මුල්‍ය අර්බුදයක් විශ්‍රාම ගිය 17,000කට පාරිතෝෂිත ගෙවීම නවතින ලකුණු ?

ඉන්දික ශ්‍රී අරවින්ද
මහ භාණ්ඩාගාරයේ මතුව ඇති මුල්‍ය අර්බුධයක් හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ සිට මේ දක්වා රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ගිය 17,000කට ආසන්න පිරිසකට පාරිතෝෂිත දීමනාව (Gratuity Allowance) ගෙවීමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගතවී ඇතැයි විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
මහ භාණ්ඩාගාරය විසින් ප්‍රමාණවත් පරිදි මුදල් නිසි ලෙස ලබා නොදීම හේතුවෙන් රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාමිකයින් මෙම දීමනාව ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව සඳහන් වෙයි.
මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 7000ක පමණ මුදලක් අවශ්‍යව ඇතැයි විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.
රජය විසින් දැනටමත් විශ්‍රාමිකයින් 6 ලක්ෂ 63,000ක් වෙත රුපියල් කෝටි 2000ක පමණ මුදලක් විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම සඳහා වැය කරනු ලබයි.
මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසුමකදී එම දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජගත් ඩී ඩයස් මහතා Colombo Gazette වෙත ප්‍රකාශ කළේ දැනට රට තුළ උද්ගතව ඇති කොවිඩ් වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුව නිසා රටේ අදායම පහත වැටී ඇති බැවින් මහ භාණ්ඩාගාරයේ මුල්‍ය අර්බුදයක් පවතින බවයි.
මේ නිසා පාරිතෝෂිත දීමනාව ගෙවීමේ ප්‍රමාදයක් ඇති අතර මහ භාණ්ඩාගාරයට මුදල් ලැබෙන පරිදි කොටස් වශයෙන් හෝ ගෙවීම් සිදු කරන බව ඔහු පවසයි.
මේ වන විට විශ්‍රාම වැටුප් පමණක් නිසි පරිදි ගෙවාගෙන යාමට හැකියාව පවතින බවයි විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජගත් ඩී ඩයස් මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.