එනසාල් මිල ඉහළට

නකල්ස් කලාපයේ අඩි 3000ට ඉහළ ප්‍රදේශයේ එනසාල් වගාව තහනම් කිරීමත් සමග ලංකාවේ එනසල් හිඟයක් ඇතිවීම හේතුවෙන් එනසල් මිල ඉහළ යන යමින් මේවන විට එනසාල් කිලෝවක මිල රුපියල් දහතුන් දහසක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ඉකුත් වසරේදී (2020) එනසාල් මෙට්‍රික් ටොන් එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපනයනය කර ඇති අතර, ඉන් උපයා තිබෙන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 17 කි.

එනසල් වගාව ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා ග්‍රාමීය මට්ටමින් පොකුරු ගම්මාන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කෘෂි කාර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.