ජපානය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර එකඟතාවක්

ආර්ථික සහයෝගිතාවය පුළුල් කිරීම සඳහා ජපානය හා ශ්‍රී ලංකාව කරුණු සමාලෝචනය කොට  සමකාලීන වශයෙන් අදාළ වන ක්ෂේත්‍රයන්හි සහයෝගීතාව තවදුරටත් තහවුරු කිරීම සඳහා එකඟ වූහ.

ශ්‍රී ලංකා – ජපාන ප්‍රතිපත්ති සංවාදයේ දෙවැනි වටය විදේශ අමාත්‍යාංශ දෙකේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ මට්ටමින් 2021 පෙබරවාරි 10 වැනි දින අතථ්‍ය ලෙස පැවැතිිඅවස්ථාවේ මෙම එකඟතාවට පැමිණියහ.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය අතර වාර්තාගත දේශපාලන හා සංස්කෘතික අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වයේ ශක්තිමත් පදනම පිළිබඳව සිහිපත් කරමින්දෙපාර්ශ්වයම ජාතිකකලාපීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටම්වල ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රමුඛතා රාශියක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අතරදෙරටේ පොදු අභිලාෂයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා එක්ව කටයුතු කිරීමට තීරණය කළහ.

ඉන්දියන් සාගරය තුළනීති රීති පදනම් කරගත් සමුද්‍රීය පිළිවෙලක වැදගත්කම හඳුනාගන්නා ලද අතරබහුපාර්ශ්වීය වේදිකාවල සමුද්‍රීය සහයෝගීතාව සහ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නයන් අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට දෙපාර්ශ්වයම තීරණය කළහ.

විදේශ ලේකම් අද්මිරාල් මහාචාර්ය ජයනාත් කොළඹගේ මහතා ශ්‍රී ලාංකික දූත පිරිසට නායකත්වය ලබා දුන් අතරජපානයේ විදේශ කටයුතු පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මොරි ටකෙයෝ මැතිතුමා ජපාන පාර්ශ්වය මෙහෙයවීය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.