පී .සී.ආර් සඳහා මසකට රුපියල් බිලියන දෙකක්

මෙරට පුද්ගලයින්ට පිසීආර් පරික්ෂණ සිදු කිරිම සඳහා මාසිකව  රුපියල් කෝටි දෙසීයක මුදලක් වැය වන බව  නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්( වෛද්‍ය සේවා) විශේෂඥ වෛද්‍ය ලාල් පානාපිටිය මහතා පවසයි.

සාමාන්‍යයෙන් දෛනිකව පීසිආර් පරික්ෂණ පහළොස්දහසත් විසිදහසත් අතර ප්‍රමාණයක් සිදුකරනු ලබන බවද  ඔහු සඳහන් කළේය.

පසුගිය දිනවලදි පි සි ආර් පරික්ෂණ සිදුකිරිිිිිිිමේදි යම් යම් තාක්ෂණික හේතු නිසා පිසිආර් වාර්තා ප්‍රමාදවු බවත් මේ වනවිට එය යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති බවද නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්( වෛද්‍ය සේවා) විශේෂඥ වෛද්‍ය ලාල් පානාපිටිය වැඩිදුරටත්  පැවසීය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.