කොවිඩ් සිරුරු භූමදානයට

කොවිඩ් ආසාදනය වී ජිවිතක්ෂයට පත්වන පුද්ගලයින් ගේ සිරුරූ භූමදානය කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේය.

රීති ප්‍රශ්නයක් නගමින් සමගී ජනබල වේගය පක්ෂයේ එස්.එම් මරික්කාර් විසින් නගන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙලෙස ප්‍රකාශ කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහණ බණ්ඩාර විසින් නගන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ඊයේ දිනයේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ප්‍රකාශ කර සිටියේ ජලයෙන් කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය නොවන බවය.

එම පිළිතුරට අනුව කොවිඩ් ආසාදිතව මියැදෙන මුස්ලිම් ජනතාවගේ සිරුරූ භූමදානය කිරීමට අවසර ලබා දෙන්නේ ද යනුවෙන් එස්.එම්. මරික්කාර් මන්ත්‍රීවරයා නගන ලද ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ‘ මන්ත්‍රීතුමා, මල සිරුරූ භූමදානය කිරීමට අවසර දෙනවා’ යනුවෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.