ලෝකයේ පළමු පුනර්ජනනීය බලශක්ති දූපත ඉදිවෙයි

මිලියන තුනක නිවාස සංඛ්‍යාවක් සඳහා බලශක්ති නිපදවිය හැකි කෘතීම දූපතක් ඩෙන්මාකයේ මේ දිනවල ඉදි කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.

මෙය ලෝකයේ පළමු පුනර්ජනනීය බලශක්ති දූපත ලෙස හැඳින්වීමට නියමිතය බව එම පුවත් වල සදහන් වේ.

මෙම දූපත ඩෙන්මාකයේ සිට කිලෝමීටර් 80ක් දුරින් පිහිටි මුහුදු කලාපයේ ඉදිකෙරේ. එහි සම අයිතිය රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයට පැවරීමට ද නියමිත අතර සූර්ය හා සුළං බලය මෙන්ම මුහුදු රළ ද උපයෝගී කරගනිමින් බලශක්ති උත්පාදනයට ඩෙන්මාර්කය බලාපොරොත්තු වේ.

එහි විශාලත්වය වර්ග කිලෝමීටර 120,000ක්. ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව මෙහි විශාලත්වය තුන් ගුණයකින් වැඩි විය හැකි බව තාක්ෂණික නිලධාරීන් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.