එජාපය සහ සමඟි ජන බලවේගය අතර සාකච්චා

ඊස්වරන් රත්නම්

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (යූඑන්පී) සහ සමගි ජන බලවේගය (එස්ජේබී) එක්ව වැඩ කිරීමේ හැකියාව ගවේෂණය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබේ.

එස්.ජේ.බී. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනාන්දු ඩේලි මිරර් පුවත්පතට පැවසුවේ තමා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවී එකට වැඩ කිරීමේ අවස්ථා පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ බවය.

අපි කණ්ඩායමක් ලෙස එකට සිටින එකයි හොද යනුවෙන් හරීන් ප්‍රනාන්දු පැවසුවේය.

කෙසේ වෙතත්, වික‍්‍රමසිංහ මහතා එක්සත් ජාතික සංවිධානය සහ එස්.ජේ.බී. අතර කිසිදු ඒකාබද්ධයක් සිදුනොවන බව ප්‍රකාශයකයකු ඩේලි මිරර් පුවත්පතට පැවසුවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.