ක්‍රීඩකයින් 31 කු IPL වෙන්දේසිය සඳහා ලියාපදිංචියි

මෙරට ක්‍රිකට්   ක්‍රීඩකයින් 31 කු IPL වෙන්දේසිය සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති බව IPL සංවිධායකයින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

එසේම මෙවර ඉන්දීය ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය සඳහා ක්‍රීඩකයින් 1,097 දෙනෙකු ලියාපදිංචි වී ඇත

ඉන්දීය ක්‍රීඩකයින් 814 දෙනෙකු හා විදෙස් ක්‍රීඩකයින් 283 දෙනෙකු ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය සඳහා ලැයිස්තු ගතකර ඇති බව විදෙස්  මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.