ලංගම සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි

පෙබරවාරි 08 දින සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇත.

පෞද්ගලික බස් රථ ඇරඹිමට නියමිත වර්ජනයක් හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව රියදුරු,කොන්දොස්තර හා කොන්දොස්තර සහායක යන අයගේ නිවාඩු අවලංගු කෙරෙන බව එහි සභාපති කිංස්ලි රණවක මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.