නිදහස් දින බර කරට ගත් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයට නිවාඩු

නිදහස් දින උත්සවයේ සංවිධාන කිරීම පිණිස නිලධාරීන් සහභාගී වී ඇති නිසා අද (05) දින ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ සියලුම නිලධාරීන් ඇතුළු සේවක පිරිසට නිවාඩු ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව අද (05) දිනය තුළ තම රාජකාරි කටයුතු සඳහා පැමිණි මහජනතාව දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව තිබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසුමකදී එහි දුරකථන ක්‍රියාකාරිණියක් සඳහන් කළේ ඊයේ (04) පැවති නිදහස් දින රාජ්‍ය උත්සවයේ සංවිධාන කටයුතු තම අමාත්‍යංශය විසින් සිදුකල බැවින් කිසිම නිළධාරියෙකු අද දිනය තුළ සේවයට වාර්තා කර නොමැති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.