මෙතෙක් වාර්තා වූ උණුසුම් වසර බවට 2020 පත්වේ

මීට පෙර උණුසුම්ම වසර ලෙස වාර්තා වී තිබුණේ 2016 සහ 2019 යන වසරන්ය. කාලගුණික දත්ත අනුව ලෝකයේ මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති උණුසුම්ම වසරක් ලෙස 2020 වසර සටහන් කල හැකි බව ලෝක කාලගුණ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

එමෙන්ම ලෝකයේ උණුසුම්ම දශකය ලෙසින් 2011 සිට 2020 දක්වා කාලය හදුන්වා දී තිබේ.

පසුගිය වසරේ දී ලෝකයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 14.9 ඉක්මවා ගොස් ඇත. එමෙන්ම පසුගිය වසරවලට සාපේක්ෂව 2020 වසරේ දී ලැව්ගිනි තත්ත්වය ද ඉහළ ගොස් ඇති බව ලෝක කාලගුණ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

ඔවුන් පවසන්නේ 1980 වසරේ සිට මේ දක්වා වසරෙන් වසර උෂ්ණත්වය වැඩිවන බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.